Light collection

Articles, sayings, artworks that light up your way.


Dear Stranger, Letters on the subject of happiness

You don’t know me but I hear you are going through a tough time, and I would like to help you. I want to be open and honest with you, and let you know that happiness isn’t something just afforded to a special few.

Thưa sư, con không đi chùa nữa

Mỗi chúng ta cũng như vậy, Khi về chùa tâm ta chỉ tập trung vào việc tu tập, quay lại nhìn chính mình để sửa lỗi của mình thì sẽ không còn thời giờ đi tìm lỗi của người nữa. Giữ tâm hoan hỷ đối đãi với người tự khắc tâm ta sẽ được an lạc con ạ…

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s