Blog Series

SỐNG HAY
Chân dung những nhân vật có cách nhìn nhận, xử lý cuộc sống thú vị bất chấp mọi thách thức họ phải đối mặt.
———
Series 0: Continuous Simple Tense
Series 1: Flying Without Wings
.

“Nếu số phận chia cho bạn những quân bài xấu, hãy để sự khôn ngoan biến bạn thành người chơi giỏi” — Francis Quarles

MÌNH NGHĨ LÀ
Những góc nhìn, suy nghĩ cá nhân về cuộc sống
SỐNG THÌ NÊN VUI
Cuộc sống sẽ luôn thú vị nếu bạn biết cách