10 nguyên lý để nâng cao sức khỏe của người Nhật

Photo by DSD

1. Ăn ít; nhai nhiều.

2. Ăn thịt ít; ăn rau nhiều.

3. Ăn đường ít; ăn quả nhiều.

4. Ăn mặn ít; ăn chua nhiều (giấm, chanh, khế, quất đều giúp tiêu hóa tốt).

5. Mặc ít; tắm nhiều.

6. Lo ít; ngủ nhiều.

7. Giận ít; cười nhiều.

8. Ngồi xe ít; đi bộ nhiều.

9. Nói ít; làm nhiều.

10. Tham vọng ít; thực thi nhiều.

Với 10 nguyên lý này người Nhật Bản ngày nay đang có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới.

(Sưu tầm)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s